Konzulting

Karel Komínek

Konzulting (ang. consulting) je poradenská činnost, která se vyskytuje ve všech oblastech, které vyžadují odborné znalosti v kombinaci se strategickým a analytickým myšlením. Společnost nabízející konzulting poskytuje svému klientovi odbornou radu či názor, a pomocí diskuse pomáhá klientovi s rozhodnutím.

Politický konzulting je poradenství v oblasti politiky. Nejčastěji se týká politických volebních kampaní, politického marketingu a reklamy. Politický konzulting se však může věnovat i jiným oblastem politiky, jako například problematice komunikace nebo osobnímu poradenství.

Konzultanti, kteří se politickým poradenstvím zabývají, jsou v profesionálních volebních kampaních nezbytnou součástí volebního úspěchu daného politického subjektu nebo kandidáta.

Politický konzulting se v rámci volební kampaně věnuje všem oblastem, které pod pojem volební kampaň spadají. Konzultanti tedy mohou poskytnout radu v oblasti výzkumu opozice, volebního hlasování, voličské základny (elektorátu), ale i volební strategie.

Političtí konzultanti částečně přebírají roli volebního manažera, protože pomáhají plánovat volební strategii, a v důsledku pomáhají prosazovat zájmy určité politické strany či kandidáta.

Političtí konzultanti jsou na západě předmětem kritiky. Jsou jim kladeny za vinu rostoucí náklady na profesionální kampaně. Dále jim je vytýkáno, že v rámci své mediální oblíbenosti propagují názory svých zaměstnavatelů jako svůj odborný názor. Nutno však podotknout, že v České republice tento trend není rozvinut v podobném měřítku, a o profesionálních politických konzultantech se veřejnost z masových médií obvykle nedozvídá.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Konzulting. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/konzulting