Krajské volby

Karel Komínek

Krajské volby (také volby do zastupitelstev krajů) se konají každé 4 roky v rámci jednoho volebního obvodu, jehož hranice jsou vytyčeny hranicemi jednotlivých krajů. Celkem se tedy volí ve 14 obvodech, které odpovídají krajům, a to poměrným volebním systémem.

V krajských volbách se využívá volební formule tzv. modifikovaný d’Hondt (známý též jako Koudelkův dělitel). Počet mandátů, o které kandidáti soutěží, se odvíjí od počtu obyvatel kraje, avšak zastupitelsvo má vždy nejméně 45 a maximálně 65 členů.

Krajské volby jsou specifické tím, že mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí nebo jejich koalice. Právo volit a být volen má každý občan, který má nejméně 18 let a trvalé bydliště v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Voliči mohou rozdělit své volební preference až 4 kandidátům v rámci kandidátky, které se rozhodli odevzdat svůj hlas.

Krajské volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Oproti senátním volbám, v případě ztráty mandátu se nekonají doplňující volby.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: Krajské volby. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/krajske-volby