Lazarsfeld Paul F.

Karel Komínek

Paul Felix Lazarsfeld byl rakousko-americký sociolog, který se proslavil svými pracemi o využití kvantitativních metod v empirických sociálních výzkumech a vlivu masmédií na volební chování voličů.

Narodil se ve Vídni, kde roku 1925 získal doktorát v aplikované matematice. Brzy poté se začal zajímat i o sociální vědy a možnost uplatnit v nich kvantitativní metody výzkumu. Roku 1933 emigroval do USA, kde později pracoval a přednášel na univerzitách Princeton a Columbia. V USA také založil čtyři pracoviště aplikovaného sociálního výzkumu.1

Média a volební chování

Mezi jeho nejznámější pole zájmu patřil dopad masmédií na volební chování Američanů. Cílem bylo využitím statistických metod popsat dopady rádia, tisku a filmu na jejich chování a utváření preferencí.1 Lazarsfeld tak svými studiemi položil základy pro komunikační výzkumy.2

Jako jeden z prvních sociologů využil výzkum veřejného mínění jako zdroj studia dopadu médií na člověka, a ne jako pouhý nástroj průzkumu trhu. Roku 1944 vydal přelomovou studii The People’s Choice, ve které popsal výsledky svého bádání o ovlivňování volebního chování a představil teorii dvoufázového toku informací. Tato teorie říká, že většina lidí je ovlivněna názorovými lídry, kteří jsou zase ovlivněni masmédii a mají možnost informace různě interpretovat.2

Mezi jeho další významná díla patří Radio and the Printed Page (1940), Voting (1954) nebo An Introduction to Applied Sociology (1975).

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) BRITANNICA. Paul Felix Lazarsfeld. www.britannica.com [online] [cit. 2015-03-04] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/333207/Paul-Felix-Lazarsfeld

(2) EWB. Paul F. Lazarsfeld Facts. www.biography.yourdictionary.com [online] [cit. 2015-03-04] http://biography.yourdictionary.com/paul-f-lazarsfeld

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Lazarsfeld Paul F.. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/lazarsfeld-paul-f