Lebeda Tomáš

Karel Komínek

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D. je známým politologem, docentem politologie a vedoucím Katedry politologie a evropských studií na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Na této katedře působí od roku 2008, profesní dráhu ale začínal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu AV ČR.

Specializuje se převážně na problematiku volebních systémů, voleb a volebního chování. V této oblasti je spoluautorem mnoha monografií, například Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996, Nerozhodnutí voliči a volební kampaň či Volební systémy poměrného zastoupení. Na podobné téma také publikoval mnoho odborných článků, a to nejen v českých, ale ve velké míře také v zahraničních odborných časopisech.

V rámci své další specializace, komparativní analýzy, je vedoucí týmu Analytická politologie v doktorském studijním oboru Politologie. Je také autorem několika popularizačních článků v denním tisku a vyjadřuje se k současnému dění.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Lebeda Tomáš. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/lebeda-tomas