Lee Ivy

Karel Komínek

Ivy Ledbetter Lee byl americký poradce a průkopník public relations. Někdy je označován jako zakladatel moderních public relations, který měl také vymyslet postup vydávání tiskových zpráv jako cílené komunikace s veřejností. Ve své kariéře se soustředil především na práci pro podnikatele a korporace.1

Vystudoval Princeton a nejdříve pracoval jako novinář pro New York Times. První volební kampaně se účastnil v roce 1903, a to v týmu Setha Lowa během voleb starosty New Yorku. V roce 1904 působil v Národním výboru Demokratické strany, kde měl na starosti zajištění publicity pro prezidentského kandidáta Altona B. Parkera.1

Průkopnické PR pro podnikatele a korporace

V roce 1905 spoluzaložil teprve třetí americkou PR firmu s názvem Parker & Lee (spoluzakladatelem byl George F. Parker). Jedním z jejich prvních klientů byl železniční magnát George F. Baer. Poté, co došlo k železniční nehodě se Lee rozhodl, aby společnost vydala tiskovou zprávu o nehodě a zaslala ji novinářům dříve, než se o nehodě dozvědí odjinud.

Dokonce zařídil, aby byl vypraven speciální vlak, který měl novináře dovézt na místo nehody. Do té doby to byl nevídaný postup.2

Když roku 1906 vypukla stávka horníků, Lee byl najat těžařskými společnostmi. Postaral se, aby média každý den dostávala oficiální tiskové zprávy o průběhu stávky. Novináři ho ovšem tentokrát obvinili z manipulace. Lee proto vydal knihu Declaration of Principles, ve které ubezpečoval média, že jeho cílem je pouze informovat veřejnost a nikoliv manipulovat v zájmu obchodních společností.2

Například během roku 1914 se stal poradcem pro vztahy s veřejností v rodině Rockefellerů, kteří si ho najali, aby jim zlepšil pověst po sérii potlačených stávek. Lee tehdy navrhl strategii, aby John D. Rockefeller Sr. začal rozdávat deseticenty dětem, což bylo vydatně zdokumentováno. Tím skutečně výrazně zlepšil obraz Rockefellerů.1

Mezi jeho další klienty patřily firmy Anaconda Steel, Chase National Bank, Phelps Dodge, United States Rubber, Armour Meats, United Artists, Chrysler Corp. a Standard Oil.3

Byl autorem knih: Declaration of Principles (1906), Human Nature and the Railroads (1915), Publicity: Some of the Things It Is and Is Not (1925), Public Relations (1925) či Public Opinion and International Relations (1927).4

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Public Relations Wiki. Ivy Lee. www.pr.wikia.com [online] [cit. 2015-04-02] http://pr.wikia.com/wiki/Ivy_Lee

(2) Morris, Tim. Ivy Lee and the origins of the public release. www.behindthespin.com [online] [cit. 2015-04-02] http://www.behindthespin.com/features/ivy-lee-and-the-origins-of-the-press-release

(3) Gale Encyclopedia od U.S. Economic History. Ivy Ledbetter Lee. www.encyclopedia.com [online] [cit. 2015-04-02]  http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3406400522.html

(4) NWE. Ivy Lee. www.newworldencyclopedia.org [online] [cit. 2015-04-02] http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ivy_Lee

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Lee Ivy. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/lee-ivy