Listinné systémy

Karel Komínek

Listinné systémy (anglicky Proportional reprezentation – PR) jsou nejběžněji využívanou variantou poměrného volebního systému. Tento systém je úzce spojen s počátky reprezentativní demokracie, volebního práva a vznikem masových politických stran.

Hlavním rysem tohoto systému je existence kandidátní listiny, reprezentující představitele kandidujících politických stan a uskupení. V rámci hlasování si oprávnění voliči vybírají napříč kandidátními listinami a rovněž mohou ovlivnit pořadí kandidátů pomocí preferenčního hlasování.

Kandidátní listiny lze dále rozdělit na:

  • Volné kandidátní listiny (Free list) – volič určuje pořadí jednotlivých kandidátů v rámci kandidátní listiny, kandidáty může dopisovat, vyškrtávat či dokonce vybírat napříč kandidátními listinami jednotlivých stran a uskupení (panašování).
  • Vázané kandidátní listiny (Open list) –  předem určené pořadí kandidátů na listině může volič ovlivnit svými preferenčními hlasy
  • Přísně vázané kandidátní listiny (Closed list)- volič nemá pravomoc měnit určené pořadí kandidátů

V rámci českého volebního systému jsou využívány Volné kandidátní listiny (Komunální volby) a také Vázané kandidátní listiny (volby do Poslanecké sněmovny).

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Listinné systémy. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/listinne-systemy