Lobby, lobbing, lobbování

Karel Komínek

Lobby je původně slovem anglického původu, do češtiny jej můžeme volně přeložit jako zájmovou skupinu či uskupení lidí prosazující určitý zájem. S pojmem lobby je úzce spojen také koncept lobbingu či lobbování.

V politické praxi je fenomén lobbingu spojován s ovlivňováním poslanců či senátorů, popřípadě dalších čelních představitelů státu. Základním problémem lobbingu je tenká hranice mezi veřejným a soukromým zájmem. Může tak velice snadno přejít v korupci, tj. zneužívání svěřené pravomoci k soukromému či skupinovému prospěchu.

Problémem nejen české politické praxe je nedostatečné institucionální zakotvení lobbingu a lobbistů samotných. Některé moderní státy se snaží regulovat lobbing speciálními zákony. Ve Velké Británii či USA například existují seznamy lobbistů a jejich prosazovaných zájmů. Podobnou cestou se ubírá také Polsko či Litva.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Lobby, lobbing, lobbování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/lobby-lobbing-lobbovani