Longitudinalní studie

Karel Komínek

Longitudinalní studie je jedním z typů sociologického výzkumu. V rámci longitudinalní studie dochází ke sběru dat alespoň ve dvou rozdílných časových obdobích. Mohou být zkoumání jak jednotlivci, tak skupiny, v rámci jednotlivých cyklů to mohou být ti samí nebo alespoň podobní. Cílem je zachycení a zkoumání změny v čase a zahrnutí srovnání mezi cykly. Tato studie probíhá povětšinou dlouhodobě.1

Longitudinalní studie jsou velice často využívány v psychologii, v sociologii se s nimi můžeme setkat např. při dotazování celé populace při sčítání lidu, v rámci výzkumu veřejného mínění nebo u výzkumu zaměřeného na určitou věkovou skupinu atp.2

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) BASTL, Josef. British Household Panel Survey jako příklad longitudinálního výzkumu [online]. Socioweb 6/2007 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=297&lst=106.

(2) JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 50.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Longitudinalní studie. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/longitudinalni-studie