Mancini Paolo

Karel Komínek

Paolo Mancini je profesorem na Fakultě politických věd, Universita degli Studi di Perugia, v Itálii. Je hlavním představitelem komparativního přístupu ke studiu médií a politiky. Zabývá se charakteristikami mediálních systémů, vztahem médií a demokracie a rovněž studiem volebních kampaní.

Nejdůležitější práce Paola Manciniho se týkají porovnávání mediálních systémů v západní Evropě a Severní Americe, které napsal společně s Danielem C. Hallinem, profesorem komunikace na University of California, San Diego.

Tou první, z roku 2005, je Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Její hlavní myšlenkou je definování tří typů mediálních systémů – (1) polarizovaně pluralitní, typický pro jižní státy západní Evropy, (2) demokraticko-korporativní, objevující se ve střední a v severní Evropě, a (3) liberální, neboli severoamerický. Každý z těchto modelů dle Hallina a Manciniho charakterizují odlišné vztahy médií a politického systému a dohromady pokládají metodologický základ komparativního přístupu ke studiu politické komunikace.

V roce 2011 vyšlo pokračování této knihy s názvem Comparing Media Systems Beyond the Western World, které se soustředí na státy východní Evropy a další regiony včetně Číny, Ruska nebo Brazílie.

Paolo Mancini byl v minulosti hostujícím profesorem na University of California, San Diego, Shorenstein Fellow v rámci Center on the Press, Politics and Public Policy, Harvard University, a působil na St. Antony’s College, University of Oxford. Dále je členem ediční rady akademických periodik, např. Political Communication, European Journal of Communication, Press Politics a Journalism Studies.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Mancini Paolo. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/mancini-paolo