Mandát

Karel Komínek

Mandát je obecné označení pro pověření či oprávnění vykonávat určitou funkci. Tuto funkci získá osoba na základě voleb a bývá obvykle časově omezená.

S tímto pojmem se můžeme běžně setkat ve spojitosti s různými úrovněmi politiky a volbami.

Mandát lze rozdělit na:

  • Volný – využíván v rámci zastupitelské demokracie a staví na principu, že se daný volený zástupce rozhoduje na základě svého nejlepšího svědomí a vědomí.

  • Vázaný (imperativní) – volený zástupce je povinen rozhodovat se na základě rozhodnutí strany.

V České republice je v současnosti ústavou zakotvený mandát volný, který vzniká složením slibu na základě voleb do Poslanecké sněmovny, senátních voleb, krajských či voleb komunálních.1

V době Československa do roku 1938 byl využíván naopak mandát vázaný, který byl vyžadován na základě podpisu tzv. „reversu“.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1)    POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Poslanecký mandát a poslanecká imunita [online]. [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/files/okv/15_mandat.pdf

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Mandát. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/mandat