Marketing

Karel Komínek

Klasický marketing se objevuje od začátku 50. let 20. století. Existuje celá řada definic této moderní vědní disciplíny. Samotný pojem si tak prošel řadou modifikací, zahrnujících uspokojení potřeb zákazníka, zvyšování zisku firmy nebo orientací na cenu.

Smyslem klasického marketingu je, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které bude zákazník požadovat. Za tímto účelem bere podnik v potaz potřeby a požadavky zákazníků, podle kterých poté přizpůsobuje vývoj samotného produktu. Potřebám a přáním zákazníků se tak přizpůsobuje balení, cena, propagace či forma prodeje.

K uspokojení potřeb a přání zákazníků využívá marketing řadu nástrojů a technik. Na konci 60. let se začíná marketingový přístup objevovat také u politických subjektů. V této souvislosti hovoříme o politickém marketingu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Marketing. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/marketing