Message

Karel Komínek

Message (také hlavní sdělení kampaně) říká voličům proč kandidát/strana kandiduje a proč by si měli vybrat zrovna jej/ji a ne konkurenty. Musí být natolik silná, aby upoutalo pozornost voličů a vzbudilo v nich pozitivní emoce.

Sdělení pomáhá kandidátovi/straně zaujmout svou pozici na politickém trhu a zároveň jej odlišuje od konkurence. Sdělení spojuje kandidáta/stranu s voličem.

Dobrá message je jako příběh, který je znovu a znovu opakován a lze jej říci během pár sekund. Příprava message musí vycházet z průzkumů resp. výzkumů, konkrétně se využívá zkoumání postavení kandidáta, jeho konkurence a trhu. Musí navazovat resp. musí byt koherentní s targetingem a positioningem kandidáta/strany.

Vlastnosti dobré message

 • jednoduchost,
 • srozumitelnost,
 • emotivnost,
 • pravdivost a věrohodnost,
 • zaměřenost,
 • musí být přesvědčivá a pro voliče důležitá,
 • musí být jasná,
 • musí poukazovat na kontrast,
 • musí být znovu a znovu opakována.

Message není:

 • kandidátovým programem, který bude realizovat po zvolení do úřadu,
 • není seznamem řešených otázek v kampani,
 • není jen jednoduchým chytlavým sloganem anebo frází.

Americký politický stratég Paul Tully vyvinul tzv. message box, který má pomoci kandidátům/stranám s vytvořením jejich message. Pokud je vyplněn správně, tak sdělí, co všechno může kandidát/strana o sobě sdělit během kampaně a co může být sděleno o oponentech.

co říkáme o sobě

co říkáme o konkurenci (opozici)

co říká konkurence o nás

co říká konkurence o sobě

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Message. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/message