Novota Michal

Karel Komínek

Michal Novota je konzultantem a trenérem v oblasti restartu značek, politického marketingu, komunikačních a leaderských zručností. Je partnerem a ředitelem společnosti Restartup, kde se věnuje značkám a příběhům start-upů.

Působí také jako senior konzultant ve společnosti Campaigns., kde se věnuje nejvíce strategii a taktice volebních kampaní, vytváření poselství a kontaktní kampani. Je rovněž fundraiser ve Slovenské organizaci pro vesmírné aktivity.

V minulosti pracoval jako strategic planner v MARK/BBDO pro soukromý sektor, nebo jako trenér a program officer v International Republican Institute, kde pomáhal organizačně a kampaňově rozvíjet středo-pravé strany ve střední a jihovýchodní Evropě.

Mediální zkušenosti získal jako mluvčí vládní agentury SARIO, politické strany KDH, kde byl krátký čas i šéfem komunikace. V letech 2006 až 2010 byl poslancem místního zastupitelstva v Bratislavě-Petržalce. Je spoluautorem mnoha publikací a manuálů pro kampaně.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Novota Michal. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/michal-novota