Obsahová analýza

Karel Komínek

Obsahová analýza je metodou využívanou v mnoha vědeckých oblastech. Patří pod metody kvantitativní, objektivní a tzv. nevtíravé metody výzkumu. To znamená, že zkoumající využívající tuto metodu nemusí vstupovat do interakce se zkoumaným subjektem.

Jejím výsledkem může být sdělení jakéhokoliv druhu – bez ohledu na obsah, formu, autora či adresáta sdělení.

V oblasti sociálních věd bývají výsledkem této metody nejčastěji dokumenty, přičemž jejím obsahem může být například analýza novinových článků či mediálních výstupů.

Metoda umožňuje sledování společenských trendů či změn v předem vybraných a sledovaných časových úsecích.

Obsahová analýza je nízkonákladovou metodou, která však přináší relevantní výsledky. Jako kvantitativní metoda slouží obsahová analýza k ověřování teorií.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Obsahová analýza. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/obsahova-analyza