Omezená racionalita – bounded rationality

Karel Komínek

Omezená racionalita či také ohraničená racionalita (z angl. slova bounded rationality) je teorií nositele Nobelovy ceny za ekonomii Herberta A. Simona (1961).

Simon je mimo jiné jedním ze zakladatelů kognitivní vědy a teorie umělé inteligence. Základem této teorie je tvrzení, že se jedinec není schopen ve většině případů rozhodnout optimálně a jeho rozhodnutí je spíše uspokojivé než dokonalé.1

Simon ve své knize Reason in Human Affairs uvádí: „Model subjektivně očekávaného užitku předpokládá, že aktér zváží v jednom komplexním pohledu vše, co před ním leží. Rozumí souboru alternativ, které má k dispozici nejen nyní, ale i v celé budoucnosti. Rozumí následkům plynoucím z každé jedné strategie volby, alespoň v té míře, že je schopný přiřadit spojité pravděpodobnostní rozdělení k budoucím stavům světa. Usmířil nebo vyrovnal všechny si navzájem odporující mezní hodnoty a syntetizoval je do jedné funkce užitku, která řadí dle jeho preferencí všechny budoucí stavy světa.“

Simon tedy vidí model člověka ekonomického tak, jak jej popisuje neoklasicistní ekonomie, jako nadpřirozenou entitu schopnou nepředstavitelně komplexních výpočtů pravděpodobnosti. Oproti této představě teorie omezené racionality tvrdí, že aktér nutně nemusí hledat optimální řešení, dokud jej nenalezne, ale proces ukončí v okamžiku nalezení uspokojivého řešení.

Předpoklady rozhodování dle teorie „omezené racionality“:2

  • lidské vědění je nekompletní a roztříštěné

  • člověk nemůže zvážit mnoho důsledků svých činností

  • člověk nemůže myslet na příliš mnoho věcí najednou (limit pozornosti)

  • člověk si nemůže vše pamatovat (limit paměti)

  • člověk jedná na základě rutiny, zvyku a konzervatismu

  • člověk žije v omezujícím organizačním prostředí

Omezená racionalita způsobuje, že daný subjekt nedokáže předvídat důsledky, které jeho chování způsobí. Subjekt může pouze formovat své očekávané důsledky na základě empirických vztahů a informacích o dané situaci.3

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Racionalita. Britské listy [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/39146.html

(2), (3) Omezená racionalita veřejné politiky nejen v otázkách řešení marginalizace a sociálního vyloučení. Prohuman [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/omezena-racionalita-verejne-politiky-nejen-v-otazkach-reseni-marginalizace-a-socialniho-vyloucen%C3%AD

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Omezená racionalita – bounded rationality. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/omezena-racionalita-bounded-rationality