Omnibusový výzkum

Karel Komínek

Omnibusový výzkum je multitematický a periodický výzkum veřejného mínění, při kterém je dohromady spojeno více témat (např. preference voličů, životní prostředí, ekonomické otázky) od jednoho, či více zadavatelů, kteří přistoupí na společnou metodiku a mohou využít společné komponenty (např. sociodemografické otázky).1

Díky propojení více témat, popř. i více zadavatelů, je tento typ výzkumu levnější.1

Omnibusová šetření provádí např. CVVM.2

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) LEBEDA, Tomáš, KREJČÍ, Jindřich. Výzkumy volebních preferencí a jejich prezentace v médiích. In LEBEDA, Tomáš, LINEK, Lukáš et al. Voliči a volby 2006. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, s. 38–39.

(2) F2F Omnibus CVVM. CVVM [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/nabidka-vyzkumu/f2f-omnibus-cvvm.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Omnibusový výzkum. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/omnibusovy-vyzkum