Ormrod Robert P.

Karel Komínek

Robert P. Ormrod se ve své akademické činnosti zaměřuje především na politický marketing, zájmové skupiny a strategický či krizový management. Působí na Department of Economics and Business v rámci Aarhus University v Dánsku.

V roce 2013 vyšla jeho stěžejní publikace s názvem Political Marketing: Theory and Concepts, jejímiž spoluautory byli Stephan C. Henneberg a Nicholas O’Shaughnessy. Tato kniha je nejen kritickým přehledem teorií politického marketingu, ale také obsahuje konkrétní příklady, jak politické strany tyto teorie využívají ve volebních kampaních. Kromě toho se věnuje tzv. stakeholder managementu, což ve zkratce znamená zkoumání vnějších a vnitřních vlivů a skupin, které mají určitý dopad na fungování organizace či instituce.

Robert P. Ormrod je členem ediční rady periodika Journal of Political Marketing a mimo to přispívá do časopisů Marketing Theory, European Journal of Marketing a Party Politics. Vystudoval bakalářské studium ekonomie na University of East Anglia a posléze pokračoval v postgraduálním studiu na Aarhus University School of Business (Ph.D).

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Ormrod Robert P.. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/ormrod-robert-p