O’Shaughnessy Nicholas J.

Karel Komínek

Nicholas J. O’Shaughnessy je znám především jako jeden z hlavních stoupenců etablování politického marketingu jako samostatné akademické disciplíny.

V současné době působí jako profesor v oboru komunikace na Univerzitě Queen Mary v Londýně. Předtím rovněž vyučoval a působil jako profesor či lektor na University of Cambridge, Keele University v Newcastlu a Brunel University v Londýně.

Jeho dlouhodobým zájmem, který se promítá i do dosud publikovaných prací, je studium propagandy, a to jak z historického pohledu, tak ve spojení se současností. Mezi jeho stěžejní texty patří Politics and Propaganda, Weapons of Mass Seduction, vydaný poprvé v roce 2004, a The Idea of Political Marketing, který napsal spolu se Stephanem Hennebergem. Kromě toho publikoval mnoho článků týkajících se emocí v marketingové komunikaci, brandingu, veřejné diplomacie, konzumní společnosti a managementu.

Absolvoval mimo jiné University of Cambridge (Ph.D.), University of Oxford a také Columbia University v New Yorku, kde získal titul MBA. Je členem ediční rady odborných periodik, např. Journal of Public Affairs, Journal of Qualitative Marketing a Journal of Information Technology and Politics.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: O’Shaughnessy Nicholas J.. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/oshaughnessy-nicholas-j