Otevřený dvoukolový systém

Karel Komínek

Otevřený dvoukolový systém (označovaný také jako parlamentní dvoukolový systém či majority-plurality system) je typem vícekolového většinového volebního systému.

Dvoukolové volební systémy umožňují zvolení již v první kole, kandidát však musí získat nadpoloviční většinu všech hlasů. V případě, že žádný kandidát tuto většinu nezíská, postupuje užší výběr kandidátů do druhého kola. V tomto kroku lze rozlišovat na otevřený a uzavřený dvoukolový systém.1

Otevřený dvoukolový systém nestanovuje přesný počet postupujících kandidátů do druhého kola, nýbrž předepisuje volebním zákonem minimální procentní hranici dosaženou v prvním kole hlasování.

V takovém případě mohou do druhého kola postoupit i více než dva kandidáti. S tímto je tedy spojeno pravidlo, že v rámci druhého kola stačí vítězi volby pouhá prostá většina platných hlasů (nevyžaduje se zvolení nadpoloviční většinou).2

Typickým příkladem využití tohoto systému jsou volby do Národního shromáždění ve Francii, kde je volebním zákonem stanovená minimální hranice postupu do druhého kola 12,5 %.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) LEBEDA, Tomáš. Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu. Sociologický časopis / Czech Sociological Review [online]. 2011, Vol. 47, No. 2 [cit. 2015-03-24]. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8c3c6fcd43d952a3d9f103073447454f80e1ef96_Lebedasoccas2011-2.pdf

(2) Alternativy volebních systémů. Deník veřejné správy [online]. [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6184870

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Otevřený dvoukolový systém. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/otevreny-dvoukolovy-system