Eibl Otto

Karel Komínek

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je také odborným asistentem Mezinárodního politologického ústavu, výzkumného pracoviště na této fakultě.

Na odborné úrovni se zaměřuje především na politickou komunikaci, politický marketing či teorii racionální volby.

V roce 2011 úspěšně obhájil svoji disertační práci s názvem „Issues v české politice“, ve které si určil za cíl zmapovat politický prostor a hlavní témata politického konfliktu v České republice před volbami v roce 2006 a v období 2006-2008. Tuto práci následně publikoval.

Je však také spoluautorem celé řady dalších odborných publikací, z poslední doby zmiňme například knihy Marketing politických kampaní nebo Teorie a metody politického marketingu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Eibl Otto. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/otto-eibl