PAC – Political Action Committee

Karel Komínek

Political Action Committee (PAC) je organizace, která vzniká zpravidla před volbami a vybírá finanční dary a poskytuje je na kampaň pro či proti určitému kandidátovi, iniciativě či legislativě. Může je poskytovat buď přímým darem kandidátovi, nebo vlastní kampaní. Je typická pro volby v USA.1

Dle zákonu Federal Election Campaign Act ze 70. let, se z organizace stává PAC poté, co přispěje nejméně 2 600 dolarů danému kandidátovi. Existují tři typy:

  1. propojený PAC
  2. nepropojený PAC
  3. super-PAC

V USA existuje 4 600 registrovaných PACs a většina z nich je propojených. Ty jsou zakládány firmami, odbory či obdobnými kolektivními uskupeními. Jejich zdroje pochází pouze od lidí propojených se zakládající organizací. Jsou limitovány striktními možnostmi. V jedněch volbách můžou přispět maximálně 5 000 dolary pro kandidáta a 15 000 pro politickou stranu.2

Nepropojené PACs mají ideologický či politický cíl a mezi ně se řadí většina PACs na podporu politických kandidátů. Ty také mohou být zakládány i politiky samotnými.2 Oproti propojeným, můžou vybírat dary od kohokoliv, ale jsou stále limitovány výší příspěvků pro kandidáty a strany. Proto jich vzniká více se stejným cílem a objevují se spíše ve volbách do Kongresu USA.3

Super-PACs nejsou propojené s daným kandidátem a vybrané peníze vydávají nezávisle na něm. Oproti běžným PACs nejsou nijak limitovány a můžou vybírat od kohokoliv jakékoliv částky i je libovolně vydávat. V amerických volbách se objevují od roku 2010 a jsou specifikem spíše prezidentských voleb.2

První PAC vůbec byl vytvořen v roce 1944 organizací Congress of Industrial Organizations, která si dala za cíl podpořit znovu zvolení prezidenta Franklina D. Roosevelta.1

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Levy, M. Political action committee. [online] [cit. 2015-11-02] Dostupné z: http://www.britannica.com/topic/political-action-committee

(2) Gill, K. What is Political Action Committee? [online] [cit. 2015-11-02] Dostupné z: http://uspolitics.about.com/od/finance/a/what_is_a_PAC.htm

(3) Gill, K. What Is A Leadership PAC? [online] [cit. 2015-11-02] Dostupné z: http://uspolitics.about.com/od/finance/a/leadership_pac.htm

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: PAC – Political Action Committee. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/pac-political-action-committee