Panebianco Angelo

Karel Komínek

Angelo Panebianco je známý italský politický vědec a spisovatel. V letech 1971 a 1972 vystudoval politické vědy na Univerzitě v Boloni a mezinárodní vztahy na Univerzitě Johnse Hopkinse. Následně vedl politologický výzkum na  univerzitách v Harvardu, v Californii, Berkeley,  Londýně, ale vyučoval také v Miláně či Boloni. Od roku 1989 je profesorem na Fakultě politických věd v Bostonské univerzitě.

Oblastí jeho zájmu jsou mezinárodní vztahy a geopolitika, ale také fungování politických stran v rámci systému, jejich institucionalizace, vztahy uvnitř strany a způsob jejich komunikace.

Je spoluautorem mnoha odborných publikací, z těch nejznámějších můžeme jmenovat např. Handbook of Political Science (Příručka politické vědy). Do angličtiny byla přeložena jeho publikace Political Parties: Organization and Power (Politické strany: organizace a moc), která se komplexně zabývá problematikou fungování a organizace politických stran.

V knize definuje kromě masové strany a byrokratické strany také stranu profesionálně-volební, která v některých bodech odpovídá straně využívající metody politického marketingu –  vysoká míra profesionalizace a orientace na volební výsledek. Dále popisuje tuto stranu jako ideologicky pružnou, pragmatickou, která je řízena silným lídrem.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Panebianco Angelo. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/panebianco-angelo