Personalizovaný poměrný systém

Karel Komínek

Personalizovaný poměrný systém (také Systém dodatečných míst, anglicky Additional Member System, někdy označovaný jako Mixed Member Proportional System – MMP) je hybridním systémem, jenž je v praxi běžně zařazen mezi poměrné volební systémy. Jeho kvalifikace je však mnohem složitější, především kvůli kombinaci s většinovým volebním systémem.

Základním principem personalizovaného volebního systému je propojení poměrné a většinové volební složky. Část mandátů je při volbách rozdělována na základě relativně většinového systému, celkové rozdělení mandátů však vykazuje vysokou míru proporcionality.

Personalizovaný poměrný systém je v praxi spojován především s německými volbami do Bundestagu (Spolkový sněm). Každý oprávněný volič při nich disponuje dvěma hlasy. První hlas je určen pro kandidáta a je úzce spojen s fenoménem personalizace politiky. Druhý hlas volič uděluje politické straně, na jehož základě je dle principu proporcionality dosazen kandidát z volební listiny. Obsazení Bundestagu je pak rozděleno na polovinu přímo volených mandátů a zbytek na základě poměrného zastoupení.

Mezi hlavní výhody tohoto systému můžeme zařadit vznik stabilních vlád a rovněž také vysokou míru reprezentativnosti voličů, dosaženou kombinací většinového a poměrného systému.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Personalizovaný poměrný systém. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/personalizovany-pomerny-system