Kotler Philip

Karel Komínek

Philip Kolter, autor marketingových studií, profesor a konzultant se narodil 27. května 1931 v Chicagu. Je profesorem mezinárodního marketingu na Northwestern University.  Vzdělání získal na Massachusetts Institute of Technology, University of Chicago a Harvard University.

Jeden z hlavních představitelů a autorit současného marketingu. Je považován také za jednoho ze zakladatelů ekonomického marketingu. Vidí totiž marketing jako větev ekonomiky, ačkoliv většina ekonomů s ním nesouhlasí. Vyzvedl otázky, které ekonomové nezkoumali, jako např. “jak konzumenti dělají svá rozhodnutí”, “jak měřit efektivitu reklamy“, „jak vybrat optimální distribuční kanály.”

Za svůj přínos ve světě marketingu získal nespočet ocenění včetně čestných titulů všude po celém světě. Ovlivnil praktikování, řízení či strategie marketingu. Marketing se podle něj snaží nalákat nové zákazníky, trvá po celou dobu životnosti produktu a zjišťuje, jakým způsobem vylepšit produkt, učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat.

Philip Kotler je autorem vice jak 50 knih zabývajících se marketingem, managementem a strategií, a vice jak 150 odborných článků. Trénuje zainteresované po celém světě a učí je, jak přemýšlet o vztahu k zákazníkovi a službami zákazníkům.

Rozvinul také oblast sociálního marketingu a zpropagoval ideu korporátní sociální zodpovědnosti, aby pomohl lidem v nouzi a podpořil udržitelnost životního prostředí. Přispěl  k teorii a praktikování “place marketingu”, neboli marketingu umístění a pomohl státům a městům přilákat turisty či podnikatele na určitá místa. Mezi jeho zásluhy patří také rozvinutí teorie marketingu pro neziskové organizace.

Mezi jeho klienty v rámci konsultingu patří světové firmy, jako např. Bank of America, DuPont, Honeywell, J.P. Morgan, Kimberly Clark, SAS, Westinghouse a další.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Kotler Philip. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/philip-kotler