Norris Pippa

Karel Komínek

Profesorka Pippa Norris působí na John F. Kennedy School of Government, jedné ze „škol“ harvardské univerzity v USA, a také na univerzitě v australském Sydney.

V současné době na jmenovaných univerzitách řídí nákladný výzkumný projekt The Electoral Integrity Project, který je podporován mnohými mezinárodními organizacemi. Obecně pak mezi odborné zájmy této světoznámé politoložky patří výzkum v oblasti voleb a veřejného mínění, politické komunikace a genderové politiky.

O těchto tématech publikovala již více než čtyřicet knih. Mimo mnoha jiných typologií a teorií je také autorkou často citované vývojové typologie volebních kampaní.

Dále pracovala také jako konzultantka v celé řadě mezinárodních organizací, jako je Světová banka, Rada Evropy, OSCE či UNESCO. V rozvojovém programu Organizace spojených národů pak vedla úsek Democratic Governance Group zaměřený na podporu demokratických institucí v rozvojových zemích.

V roce 2011 obdržela ocenění Johan Skytte Prize, které bývá nazýváno politologickou Nobelovou cenou a je jedním z nejprestižnějších v oboru politologie. Byla však také oceněna v Austrálii (Australian Laureate Fellowship), ve Velké Británii se jí dostalo čestného uznání od UK Political Studies Association a na univerzitě v Edinburghu obdržela čestný doktorát.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Norris Pippa. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/pippa-norris