Politainment

Karel Komínek

Pojem politainment je složeninou dvou anglických slov: politics (politika) a entertainment (zábava) a navazuje tak na častěji používaný infotainment. Lze jej volně přeložit jako podávání politické problematiky zábavnou formou.

Jedním z nejvýznamnějších uživatelů tohoto pojmu je německý odborník na média Andreas Dörner, který politainment rozdělil do dvou kategorií:

  • Zábavná politika – politické subjekty využívají populární kulturu jako prostředek k dosažení svých cílů. Politainment je tedy v tomto pojetí způsobem politické komunikace.
  • Politická zábava – zábavní průmysl využívá politických událostí a osobností k zatraktivnění svého mediálního obsahu.

Příkladem mohou být satirické pořady či talk shows, jejichž moderátoři s politiky rozebírají různá, často nepolitická témata. V USA je typickou ukázkou pořad populární moderátorky Oprah Winfrey, v českém prostředí může být příkladem Show Jana Krause.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Politainment. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/politainment