Politická reklama

Karel Komínek

Poltická reklama je jedním z nástrojů politického marketingu, který slouží politickým subjektům k prezentaci vlastních programů, myšlenek nebo ideálů voličům. Politická reklama neoddělitelně patří k volební kampani a politické komunikaci s voliči. Většina politických reklam je realizována v mediálním prostoru, který si strana nebo kandidát zaplatili.

Politickou reklamu nejčastěji dělíme podle typu média na:

  • internetovou reklamu
  • televizní spoty
  • venkovní reklamu
  • radiové spoty
  • direct mail
  • propagační předměty
  • alternatnivní reklama

 

Při volbě typu reklamy platí, že  ji  přizpůsobujeme co nejvíc cílovým segmentům voličů.

Politická reklama v České republice

Politická reklama jako taková není v českém právním systému považována za běžný typ reklamy, jelikož nepodporuje podnikatelskou činnost v hospodářské oblasti a neřídí se tedy dle běžného zákona o reklamě. Na rozdíl od běžné reklamy nepodléhá zákazu nevyžádané reklamy či reklamy srovnávací.

V rámci vysílání televize a rozhlasu je však zakázána jakákoli reklama obsahující sdělení hnutí a politických stran, nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta či členy zastupitelstva územních samosprávných celků. Jiné typy médií jako jsou například kino, tisk, plakáty či billboardy nejsou nikterak zákonem ovlivněny. V době volebních kampaní je dbán zřetel především na pravdivost a čestnost reklamy, v současnosti také již nelze zadat reklamu anonymně.

V době voleb a období bezprostředně před nimi platí pro politickou reklamu speciální pravidla. Již tři dny před volbami je zakázáno uveřejňování předvolebních průzkumů (tzv. moratorium) a v samotné volební dny je přísně zakázána jakákoli politická agitace ve volebních místnostech a jejich okolí.

V době voleb mohou politické strany a hnutí zdarma využít prostoru v rámci vysílání České televize a Českého rozhlasu (14 hodin v každém). Šestnáct dní před volbami jsou k dispozici rovněž obecní plochy pro volební plakáty. Prostor je rovnoměrně rozdělen napříč všem kandidujícím stranám rovnoměrně a je pouze na jejich rozhodnutí, zda všech platforem využijí.1

Politická reklama v zahraničí

Obdobná nařízení týkající se politické reklamy platí napříč všemi státy EU. Stejně jako v ČR je trvale zakázána politická reklama v rámci televizního a rozhlasového vysílání, opět s výjimkou období těsně předcházející volby, kdy mají strany možnost využít vysílacího prostoru. Zajímavostí pak může být, že například v Irsku či Francii existují určitá omezení při využívání volebních plakátů, jako je například nutnost odstranit plakáty ihned po volbě pod pohrůžkou pokuty či zákaz využívání plakátů v některých částech města.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1)     CHLUMSKÁ, Karla. Volební kampaně a právo. Hospodářské noviny [online]. 22.11.2012 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-58678470-volebni-kampane-a-pravo

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Politická reklama. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/politicka-reklama