Brand – politická značka

Karel Komínek

Značka (brand) je síť asociací, vzájemně propojených informací uchovávaných v paměti, které se aktivují, pakliže jsou stimulovány vnějším podnětem. Značka ve smyslu brand tedy není logo, korporátní identita, nebo výrobek, ale všeobecně sdílená představa o charakteristikách společnosti, výrobku nebo politické strany uložená v hlavách spotřebitelů/voličů.

Tato představa se do hlav voličů dostane poté, co byli vystaveni komunikaci strany, marketingovému mixu, nebo po vlastní zkušenosti. Málokdo si přitom pamatuje reálný obsah/informace. Většinou nám v paměti zůstanou pouze pocity, jaké jsme při zažívání reálných opatření a chování představitelů politické strany měli.

Politický brand má tři složky:

[list type=“arrow“]
  • Strana – vlastností lidí uvnitř strany přechází na stranu jako celek. Věcný obsah politik se smrskává na image.

  • Kandidát/leader – platí pouze pro mediálně exponované. Kvalitní kandidáti pomáhají dodávat důvěryhodnosti.

  • Policy

[/list]

Budování brandu se nazývá branding. Nové nastavení brandu pro již zaběhnutou značku se nazývá rebranding. Brand se nachází na průsečíku image a identity. Je to tedy spojení mezi tím, co strana říká o sobě a tím, jak ji vnímají lidé. Často se jedná o nejcenější vlastnictví firem i stran. Brand jako takový se přitom nedá zcizit, pouze napodobit.

Brand původně odkazoval k honákům dobytka, kteří pomocí vypalovaného symbolu označovali vlastní zvířata. Americká marketngová asociace definuje značku jako znak, symbol, design nebo jejich kombinaci, které jsou určeny k identifikování zboží nebo služeb od sboží a služeb konkurence.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Brand – politická značka. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/politicka-znacka-brand