Politický marketing

Karel Komínek

Pojem politický marketing byl poprvé použit roku 1956 americkým politologem Stanleyem Kelleym ve studii Professional Public Relations and Political Power. Politický marketing má interdisciplinární charakter, což znamená, že na něj narážíme v dalších společenských vědách od ekonomie přes marketing, psychologii, politologii, sociologii atd.

S. Kelly se zabývá americkými kampaněmi a v souvislosti s nimi využívá konceptu trhu jako konkurenčního prostředí, stejně jak jej chápeme v ekonomice. Politikům slouží ale k tomu, aby získali přízeň potenciálních voličů a zvýšili tak své volební preference. Aby tohoto cíle dosáhli, využívají nástrojů politického marketingu:

Nástroje a procesy politického marketingu

Mezi jeho tři základní mechanismy řadíme následující vzájemně propojené aktivity:

 

Nástroje politického marketingu byly využívány i v minulosti, ovšem nebyly řádně prozkoumány či zanalyzovány. Politický marketing a jeho metody se stávají stále propracovanějšími a politické strany je stále více využívají k vlastnímu prospěchu a získání co největší podpory voličů ve volbách.

Ačkoli již vzniklo značné množství studií, politický marketing není ještě zcela teoreticky ukotven a systematicky koncipován. Definicí a vymezením politického marketingu se zabývá řada autorů. Mezi těmi, kteří se zabývají definováním politického marketingu byli např. Dominic Wring, Stephan C. M. Henneberg, Jeniffer Lees-Marshment či G. A. Muser a P. J. Maarek.

Politickým marketingem se zabývá např. i Jennifer Lees-Marshment, specialistka na tento obor, která jej aplikuje do prostředí Velké Británie a podle níž aplikuje politický marketing všechny aspekty marketingu na všechny politické organizace. Tohle tvrzení potvrzuje i definice dalšího odborníka kombinujícího expertízy na marketing a politiku, kterým je Bruce I. Newman. Podle něj může být politický marketing definován jako aplikování marketingových pravidel a procedur v politických kampaních, a to jednotlivci i organizacemi.

Postupy zahrnují analýzy, výzkum, realizaci a management strategie kampaní, politických stran, vlády, lobbistů a zájmových skupin, které se snaží řídit veřejné mínění, předsunout své vlastní ideologie, vyhrát volby a prosadit legislativu a referenda v odpovědi na potřeby a zájmy vybraných lidí a skupin ve společnosti.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Politický marketing. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/politicky-marketing