Politický podnikatel

Karel Komínek

Pojem politický podnikatel je v obecném významu známá osobnost, která svého postavení dosáhla díky úspěšnému podnikání. Díky této činnosti má pak podnikatel dostatečné finanční zdroje i kontakty na to, aby vstoupil i do politiky. Smyslem získání politické moci je pro politického podnikatele doplnění a propojení moci ekonomické.

Zatím neexistuje dostatečně ucelený koncept, který by popisoval ideální typ politického podnikatele. Političtí podnikatelé však mají některé společné rysy.

Prvním ze znaků je to, že disponují dostatkem finančních zdrojů, kterými mohou financovat svou politickou činnost, a kterých nabyli podnikáním.

Dalším ze znaků je vliv podnikatele na politickou stranu. Politický podnikatel se může vyskytovat v oficiální stranické struktuře, tedy v jeho oficiálním vedení jako lídr (například Andrej Babiš), ale na stranu může působit také skrytě (například Vít Bárta).

Díky své výsadní pozici podnikatel určuje či do velké míry ovlivňuje organizační strukturu strany, která se často podobá organizační struktuře firmy. Oproti tradičním politickým stranám je organizace ve straně výrazně centralizovanější, což v důsledku znamená, že podnikatel má extrémně důležitou roli co se týče chodu strany, ale také co se týče vytváření produktu strany.

S tím souvisí další ze znaků politického podnikatele, a to fakt, že díky svým zkušenostem z korporátního světa firem nahlíží na fungování politiky jako na trh. Proto hojně využívá metod politického marketingu a spolupráce s odborníky, a to jak při tvorbě kampaně, tak při tvorbě jednotlivých politik.

V rámci komunikace s voliči využívá personalizaci a své vystupování do velké míry intimizuje, čímž se stává celebritou, kterou si voliči následně nespojují jen s politikou, ale také s určitými osobnostními rysy. Personalizace a intimizace jsou součástí jeho komunikační strategie.

Rizikem politické strany, kterou řídí politický podnikatel, je její nestabilita v krizových situacích a vysoká závislost zbytku strany na lídrovi strany. Pokud lídr z jakéhokoli důvodu odchází z politiky, strana se pravděpodobně rozpadne.

Oblastí kritiky politických podnikatelů je také obrovská moc, kterou v případě spojení ekonomické a politické moci podnikatel disponuje. Kontroverzní je také fakt, že podnikatel vstupuje do politiky často bez ucelené ideologie, a program jeho politického subjektu může být ovlivněn nestálými požadavky voličů. Strana politického podnikatele často nese rysy marketingově zaměřené strany, což je v kombinaci s vysokou centralizací strany a jejím slabým ideologickým i institucionálním ukotvením riziková a nestabilní kombinace.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Politický podnikatel. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/politicky-podnikatel