Trojdimenzionální pojetí politiky

Karel Komínek

České slovo “politika” má velké množství významů, což vytváří komplikace a nedorozumnění. Česká politologie proto převzala tři pojmy běžně používané západními vědci:

[list type=“arrow“]

  • Polity – formální, institucionální nastavení politiky. Popisuje ideje a ideologie, které se staly základem pro institucionální charakter politického systému. Polity nastavuje hranice politického prostoru, v němž dochází k uskutečňování vlastní politiky – jedná se tedy o jednací rámec politiky či určení podmínek, za kterých se politika uskutěčňuje. V rámci polity dochází k regulaci vztahů mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní.
  • Politics – procesní, dynamická dimenze politiky. Popisuje činnost, jejímž prostřednictvím lidé mění, udržují a tvoří obecná pravidla, podle kterých se řídí společnost. Politics označuje politický střet, ze kterého vzejdou vítězové i poražení. Aktéry soubojů se mohou stát strany, jednotliví politici i státy nebo jiné entity.
  • Policy – obsahová dimenze politiky. Popisuje politická opatření nebo nastavené linie. Jedná se o formální rozhodnutí věřejných orgánů, tedy výstupy vládnutí.
[/list]

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Trojdimenzionální pojetí politiky. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/polity-politics-policy