Předvolební průzkum

Karel Komínek

Předvolební průzkum je speciálním typem výzkumu veřejného mínění, při kterém jsou formou dotazování potenciálních voličů zjišťovány jejich preference politických stran/kandidátů. Předvolební průzkumy jsou četně prezentovány především v období předcházející volby.

V rámci samotného dotazování můžeme rozlišit stranické a volební preference. Na rozdíl od volebního modelu zahrnuje také nerozhodnuté voliče. Na základě předvolebního průzkumu je možné vytvořit volební prognózu.

Základní charakteristiky metodických postupů agentur:

  • Sestavení výběrového souboru (pravděpodobnostní / nepravděpodobnostní (kvótním) výběr)

  • Velikost výběrového souboru

  • Metoda sběru dat

  • Typ otázky

  • Ukazatele, které prezentují výsledky průzkumu

Speciální příkladem pak mohou být předvolební průzkumy výsledků politických stran. Ty v období voleb vždy čelí podezření z manipulace. Výsledná čísla některých šetření se totiž výrazně liší od průzkumů jiných agentur a mohou tak oslovit dosud nerozhodnuté voliče.

V České republice se těmito výzkumy zabývají agentury jako SANEP, Meidan, STEM, CVVM či ppm factum.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Předvolební průzkum. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/predvolebni-pruzkum