Preferenční hlasování

Karel Komínek

Preferenční hlasování nebo jinak také přednostní hlasování je institucionální prvek demokratických voleb využívaný v rámci poměrného volebního systému.

Preferenční hlasování umožňuje upravovat pořadí kandidátů na volební listině a omezit tak rozhodnutí orgánů politických stran či uskupení o jejich pořadí a šancích na zvolení.

V České republice se s přednostními hlasy můžeme setkat například v rámci voleb do Poslanecké sněmovny, kdy se využívá tzv. „kroužkování“ jednotlivých kandidátů. V praxi to znamená, že poté co si volič vybere volební lístek preferované politické strany či hnutí, může využít 4 přednostních hlasů (zakroužkuje pořadová čísla kandidátů).

V případě, že některý z kandidátů získá více než 5 % preferenčních hlasů z celkového počtu platných odevzdaných hlasů pro politickou stranu či hnutí v daném volebním obvodu, posouvá se na první místo volební listiny. Pokud překročí 5 % hranici více kandidátů, jsou seřazeni dle počtu získaných přednostních hlasů.

Z logiky tohoto systému je zřejmé, že síla první pozice na kandidátní listině je slabší v případě menších volebních obvodů a menších politických stran, kde lze s poměrně menším počtem přednostních hlasů ovlivnit konečné pořadí na volební listině.1 Počet preferenčních hlasů je stejný ve všech volebních obvodech, nehledě na jejich velikost.

Systém preferenčních hlasů je v upravené podobě využíván také v rámci komunálních voleb, při kterých je preferenční hlasování úzce spojeno s pojmem „panašování“.

Oproti volbám do Poslanecké sněmovny může volič využít takového počtu preferenčních hlasů, jenž odpovídá počtu volených zástupců do zastupitelstva, přičemž není vázán pouze jedinou politickou stranou, naopak může vybírat a udělovat preferenční hlasy napříč politickým spektrem. V takovémto případě se volba stává personalizovanou a odhlíží od stranické příslušnosti jednotlivých kandidátů.2

[divider scroll_text=“nahoru“]

(1) CHARVÁT, Jakub. Volební manuál (nejen) pro prvovoliče. [online]. Listy.cz, [cit. 2015-02-21]. http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=102&clanek=021002

(2) PECHÁČEK, Štěpán. Panašování jako způsob personalizované volby v rámci poměrného volebního systému. [online]. Parlamentní institut. 2013, [cit. 2015-02-21] www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=139686

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Preferenční hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/preferencni-hlasovani