Prezidencializace

Karel Komínek

Prezidencializace je běžně definována jako proces, při němž se politické režimy v praxi stávají více prezidentskými, ovšem aniž by se změnila jejich oficiální podoba, ve smyslu změny režimu. Pojem prezidencializace je někdy chybně spojován s pojmy jako personalizace politiky či celebritizace.1

Pod pojmem prezidencializace politiky můžeme někdy najít také popis situace, kdy je většina pozornosti dávána představitelům politických stran. S tím je také spojen přesun kompetencí a formálních pravomocí do rukou předsedů stran a volebních lídrů, z nichž se stává hlavní představitel stylu a ideologického ukotvení politické strany.2

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Co je a co není personalizace politiky. VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. Global politics [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z:http://www.globalpolitics.cz/clanky/co-je-a-co-neni-personalizace-politiky

(2) KUBÁT, Michal. Současná česká politika: co s neefektivním režimem?. Vyd. 1. Brno: Barrister, 2013, 119 s.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Prezidencializace. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/prezidencializace