Přímá volba

Karel Komínek

Přímá volba je jedním ze základních principů demokratických voleb. Při přímé volbě mají možnost voliči vyjádřit své preference napřímo, nikoli přes jiné volené prostředníky, jak je tomu u voleb nepřímých. Při nepřímé volbě je volba vykonávána tzn. „elektory“ (sbor volitelů) či například skrze některý ze státních orgánů.

V České republice se s přímou volbou můžeme setkat například u voleb do Poslanecké sněmovny, senátních voleb, komunálních voleb či krajských voleb. Nově mohou voliči také přímo volit Prezidenta republiky, jež byl dříve volen nepřímo na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu.

V současné době se na odborné i veřejné úrovni diskutuje možnost zavedení přímé volby starostů, jež je běžná v jiných evropských zemích či přímá volba poslanců.

Naopak za přímou volbu nelze považovat americké prezidentské volby, které jsou za přímé často mylně označovány. Při nich totiž dochází k volbě prostřednictvím sboru volitelů, nikoli samotných voličů, ačkoli spojení mezi nimi je velice úzké.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Přímá volba. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/prima-volba