Priming

Karel Komínek

Pojmem priming označujeme činnost médií, která ve svém obsahu vyzdvihují určitá konkrétní témata. Teorii primingu v roce 1982 představili Shanto Iyengar, Mark Peters a Donald Kinder.

Teorie tedy úzce souvisí s nastolováním témat médii. V tomto případě však již nejde o to, o jakých tématech se média rozhodnou reportovat (tím se zabývá agenda setting), důležité je to, kolik času a prostoru konkrétním problémům věnují. Tím pak mohou ovlivňovat vnímavost veřejnosti k těmto tématům.

Pokud tedy například média svoji prvotní pozornost věnují olympijským hrám a výsledkům jednotlivých disciplín, téma pak může rezonovat i u té části publika, která se o sport jinak vůbec nezajímá.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Priming. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/priming