Přirozený práh

Karel Komínek

Přirozený práh (angl. threshold) udává, jaká je skutečná procentní hranice k zisku poslaneckého mandátu.

Zatímco uzavírací či volební klauzule představuje počet hlasů potřebných k postupu do skrutinia bez automatického nároku na zisk poslaneckého křesla, dosažení přirozeného prahu již zajišťuje zisk poslaneckého mandátu.

Přirozený práh není nijak stanoven volebním zákonem a vzniká v důsledku působení různých faktorů volebního inženýrství, jako je například metoda přepočtu hlasů či počet rozdělovaných mandátů. Obecně platí, že ve volebních obvodech s vysokým počtem přidělovaných mandátů bude přirozený práh stejný či dokonce nižší než volební klauzule, v ostatních obvodech tomu bude naopak.1

Přirozený práh je také důležitým ukazatelem při hodnocení proporcionality a zkoumání problematiky reprezentace malých stran.2 Ve společnosti je totiž zakořeněn mýtus, že hlas pro malou stranu je hlasem ztraceným a jednoduše propadne.

Je však důležité si uvědomit hodnotu jednotlivého hlasu. Ačkoli hlas pro malou stranu nevede k získání mandátu v daném kraji, může pomoci straně překonat potřebnou pěti procentní hranici volební klauzule a zajistit tak postup do skrutinia.

[divider scroll_text=“nahoru“]

(1) CHARVÁT, Jakub. Volební manuál (nejen) pro prvovoliče. [online]. Listy.cz, [cit. 2015-02-21]. http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=102&clanek=021002

(2) LEBEDA, Tomáš. Hlavní proměnné proporčních volebních systémů [online]. Sociologický ústav AV ČR, Praha, [cit. 2015-02-21]. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/f213451ab2ebbfd43a47e9a357052f59876adc77_140_425LEBEDA.pdf

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Přirozený práh. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/prirozeny-prah