Prostorová analýza

Karel Komínek

Prostorová analýza je označení pro sadu technik, které vznikly napříč různými obory s cílem analyzovat data s důrazem na jejich prostorové uspořádání a vztahy.

Mezi těmito obory je významná statistika, ale některé metody pocházejí z geografie, geostatistiky, ekonometrie, epidemiologie, územním plánování nebo urbanizmu. Prostorové analýzy se uplatňují v daleko širší škále lidských činností, mezi kterými nechybí zdravotnictví, kriminalistika nebo politické vědy.

V kontextu politologie a politického marketingu je prostorová analýza označení pro statistickou analýzu a geografickou vizualizaci volební dat. Tyto analýzy pracují zejména s agregovanými daty a hledají vztahy mezi charakteristikami politických jednotek (okrsek, obec atd) a volebními výsledky. V rámci politologie se těmito analýzami zabývá volební geografie.

Stranám slouží zejména ke strategickým rozhodnutím, které se mohou týkat např. positioningu, segmentace a targetingu. Kromě toho ale prostorové mapy umožní také efektivněji využívat lidské a finanční zdroje, jelikož umožňují identifikaci oblastí, do kterých se v rámci kampaně jednoduše nevyplatí investovat a naopak místa, která jsou pro úspěch klíčová.

Více o prostorové analýze.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Prostorová analýza. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/prostorova-analyza