Průřezová studie

Karel Komínek

Průřezová studie označuje sběr dat v jednom časovém období, můžeme hovořit o tzv. „časovém snímku”. V danou chvíli se tak dozvíme informace o zkoumaném subjektu jednorázově v jistém okamžiku, případně v průběhu krátkého časového intervalu. Jinými slovy tato studie neslouží ke zkoumání subjektu v dlouhodobém časovém horizontu.1 K tomu je vhodnější použít longitudinalní studii.

Průřezovou studii je možné opakovat, pokaždé ale s úplně novým vzorkem, hovoříme pak o tzv. opakované „průřezové studii” nebo „trendovém šetření”. Aby bylo možné porovnat sesbíraná data, je nutné, aby byly pokaždé pokládány stejné otázky. Příkladem opakované průřezová studie, která zkoumá veřejné mínění, je např. Eurobarometr.2

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 50.

(2) VESELÝ, Arnošt. Přístupy k analýze a explanaci sociální změny. In ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie V (Teorie sociální změny). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013, s. 435.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Průřezová studie. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/prurezova-studie