Push poll

Karel Komínek

Push poll je manipulativní marketingová technika nejčastěji využíváná během volebních kampaní v USA. Jednotlivec nebo organizace se pokouší ovlivnit názory respondenta pomocí otázek, které často obsahují klamavou nebo nepravdivou informaci.

Push poll probíhá ve formě telemarketingového dotazování respondentů (které je naprosto běžnou součástí kampaně), nicméně do reálné analýzy dat je investováno jen zanedbatelné množství úsilí a času. Místo toho jsou o kandidátech rozšiřovány pomluvy ve formě čato sugestivních otázek.

Příklady

Podporovatelé republikána Johna McCaina v Jižní Karolíně byli tázáni:

Volili byste spíše pro nebo proti Johnu McCainovi, kdybyste věděli, že je otcem nemanželského dítěte černé pleti?

Obdobně bylo voláno do židovské komunity podporující Baracka Obamu:

Změnila by se vaše volba, kdybyste věděli, že Obama finacuje palestinské teroristy?

Tato taktika je obecně vnímána jako forma negativní kampaně.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Push poll. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/push-poll