Putnam Robert D.

Karel Komínek

Robert D. Putnam je profesorem v oboru veřejná politika v rámci John F. Kennedy School of Government na Harvard University. Od roku 2006 je krom jiného držitelem prestižní Johan Skytte Prize, která je každoročně udělována stejnojmennou švédskou nadací za mimořádný přínos politickým vědám.

Je autorem teoretického konceptu nazvaného „dvoustupňová teorie her“, který je aplikovanou podobou matematické teorie her v politice. Principem tohoto modelu je vzájemná souvislost rozhodování na mezinárodní a národní úrovni. Při bilaterálních či multilaterálních mezinárodních vyjednáváních politici rovněž sledují zájmy v rámci domácí politiky, aby se tak co nejvíce přiblížili win-win situaci – tedy modelu, kdy získávají prospěch obě strany určitého konfliktu. Tento koncept úzce souvisí s teorií racionální volby.

Mezi jeho nejznámější texty patří Making Democracy Work z roku 1993 a Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community z roku 2000. Obě knihy jsou zařazovány mezi nejcitovanější díla politických věd v posledním století. Sledují rozpad tradičních společenských hodnot a přeměnu politického a sociálního systému, především v americkém prostředí.

Pojmem, který se prolíná napříč jeho texty, je tzv. „sociální kapitál“. Ten představuje horizontální vztahy (opak vertikálních či mocenských), které lidé v rámci svého života navazují, udržují a rozvíjejí. Putnam říká, že se ve druhé polovině 20. století tyto vztahy mezi americkou populací rozpadaly. Mezi jednotlivými komunitami (etnickými či jazykovými) vzniká větší napětí, snižuje se vzájemná důvěra a důsledkem může být mimo jiné i nižší účast v institucionalizovaných procesech jako jsou volby, a na druhé straně vyšší zájem o protestní akce.

Robert D. Putnam studoval na Swarthmore College (BA), Oxford University a Yale University (Ph.D.). Hostoval na mnoha světových univerzitách, je pravidelným konzultantem britských, francouzských a amerických politiků. Jeho dalším zájmem je například globalizace a italská politika.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Putnam Robert D.. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/putnam-robert-d