Negrine Ralph

Karel Komínek

Působí na univerzitě ve Sheffieldu, zabývá se výzkumem politické komunikace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, ale i oblastí komunikace na obecné úrovni.

Vysvětlil téma profesionalizace v politické komunikaci a rozsah, jaký mohou mít změny v komunikačních strategiích vlád, politických organizací a dalších politických skupin jako součást procesu profesionalizace.

Jeho výzkum v rámci politické komunikace obsahuje jak práce zaměřené na její historii, tak práce týkající se mezinárodní dimenze ve všeobecných termínech, např. práce „Amerikanizace“ politické komunikace. Zkoumá média, tisk, také ve vztahu k jednotlivým zemím (např. Turecko).

Jeho práce se věnuje také změnám ve formách politické komunikace, např. je autorem komparativní studie, která pokrývá volby do Evropského parlamentu 2009 a také spoluautorem knihy na téma média v Evropě.

Momentálně píše knihu zabývající se politikou médií v Evropě. Nedávno publikované knihy: The Political Communication Reader, The Transformation of Political Communication.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Negrine Ralph. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/ralph-negrine