Rebranding

Karel Komínek

Doslova nový branding. Rebranding označuje marketingovou strategii, při které je vytvořeno nové jméno, logo, design, image, strategie nebo kombinace výše zmíněného, za účelem vytvoření nové, odlišené identity pro již etablovanou značku.

Cílem je vytvořit nový brand a posunout značku novým směrem (repositioning), získání většího podílu na trhu nebo odpoutání se od negativní publicity, kterou je zatížena původní značka.

Jelikož je v politice brand politické strany silně propojen s vedením, bývá častou praxí při rebrandingu vyměnit i leadera nebo vedení strany. Úspěšným příkladem rebrandingu v politickém prostředí je New Labour pod vedením Tonyho Blaira (UK).

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Rebranding. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/rebranding