Chytilek Roman

Karel Komínek

PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. působí jako odborný asistent v Mezinárodním politologickém ústavu a na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci katedry je garantem magisterské specializace Volební studia a politický marketing. Dále na této fakultě od roku 2010 zastává pozici proděkana pro studium.

Mezi jeho odborné zájmy patří především metodologie politologie, teorie her, výzkum volebních a stranických systémů či kanadská studia. Ve své disertační práci, kterou úspěšně obhájil v roce 2007, se zabýval zkoumáním většinových volebních systémů. V Mezinárodním politologickém ústavu se předně zabývá experimentálním výzkumem volebního rozhodování.

Je rovněž autorem či spoluautorem celé řady publikací, například odborných knih Volební komplexy zemí V4, Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru či Teorie a metody politického marketingu. Přispívá i do odborných periodik a je také členem redakční rady časopisu Evropská volební studia.

Jeho jméno není neznámé ani na mezinárodním politologickém poli. V rámci akademických stáží působil na univerzitách v Magdeburgu, Berlíně či Sao Paulu. Je také členem několika mezinárodních asociací.

Mimo akademickou oblast jsou pak jeho velkým koníčkem šachy, v jejichž hře dosáhl řady úspěchů a figuruje na předních pozicích světového žebříčku hráčů v korespondenčním šachu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Chytilek Roman. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/roman-chytilek