Savigny Heather

Karel Komínek

Heather Savigny působí na Bournemouth University, kde se soustředí především na politický marketing a gender studies. Vyučuje rovněž dějiny politického myšlení a metodologii politických věd.

Její stěžejní prací v rámci politického marketingu je The Problem of Political Marketing z roku 2012, ve které se věnuje kritickému přístupu ke vztahu politického marketingu a demokracie, přesněji problémové situaci, kdy marketingové nástroje převládají nad politickým obsahem. Základní tezí této knihy je, že současný marketing je založen na tržních principech, které jsou neetické k demokratickým hodnotám a oddělují občany od procesu politiky.

Mezi její další texty patří Media, Religion and Conflict a akademické články analyzující britskou politiku, na kterých spolupracovala například s Dominicem Wringem nebo Robertem Ormrodem.

Heather Savigny vystudovala politologii na University of Birmingham (Ph.D.) a je koordinátorkou skupiny Media and Politics v rámci britské Political Science Association.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: Savigny Heather. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/savigny-heather