Sbor volitelů

Karel Komínek

Sbor volitelů nebo také kolegium volitelů je institucionální součástí amerických prezidentských voleb.

Ačkoli je systém volby amerického prezidenta považován za přímý, není toto tvrzení považováno za zcela přesné. Americký prezident totiž není volen v rámci lidového hlasování, nýbrž na základě volby sboru volitelů / delegátů, kteří odpovídají výsledkům prezidentských voleb podle principu „vítěz bere vše“. Tedy ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v každém státě, získá všechny volitele daného státu.

Počet volitelů jednotlivých států odpovídá jeho poměrnému zastoupení v Kongresu. Celkově čítá sbor volitelů 538 osob. Přesněji pak 435 volitelů (jako je členů Sněmovny reprezentantů) + volitelé za District of Columbia + 100 volitelů (odpovídá členům Senátu, 2 za každý stát). Úspěšný kandidát na prezidenta musí získat alespoň prostou většinu, tedy 270 z nich.

Po sečtení lidového hlasování, které se koná vždy na počátku listopadu, přichází na řadu sbor volitelů. Hlasování sboru volitelů probíhá v hlavním městě daného státu většinou v prosinci téhož roku, přičemž volitelé nejsou ze zákona povinni hlasovat pro vítězného kandidáta nebo podle stranických preferencí, ale pouze ve výjimečných případech tohoto práva využijí. Následně jsou hlasy sboru volitelů zaslány do Washingtonu, kde jsou v rámci společné schůze Kongresu sečteny.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Sbor volitelů. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/sbor-volitelu