Scammell Margaret

Karel Komínek

Margaret Scammell, Ph.D. přednášela do roku 2011 na London School of Economics and Political Science (LSE), kde se zabývala obory médií a komunikace. Jejími výzkumnými zájmy jsou politická komunikace a zejména volební kampaně, amerikanizace a globalizace kampaní, vliv médií na volby a politický marketing.1

Na LSE působila od roku 1999. Předtím přednášela na University of Liverpool a pracovala ve výzkumném pracovišti Joan Shorenstein Center. Svůj titul Ph.D. získala na LSE za studii o využívání politického marketingu a PR nástrojů vládou Margaret Thatcher.1

Ve své knize Consumer Democracy: The Marketing of Politics z roku 2014 se zabývá svým pohledem na využívání politického marketingu v demokraciích. Tvrdí, že politický marketing je přirozenou součástí konceptu spotřební demokracie.

Dále popisuje výhody využívání marketingu, kterým lze odhalit vymyšlení, provedení a cíle kampaní, a tím je lépe pochopit. Současně věří, že koncept spotřební demokracie dokáže lépe – než tradiční koncepty demokracie – zjistit, co si voliči přejí.2

Dnes působí v odborných časopisech Political Communication a Journal of Political Marketing. Také je spoluautorkou knih The SAGE Handbook of Political Communication (2012) a On Message: Communicating the Campaign (1999).3

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) LSE. Dr Margaret Scammell. www.lse.ac.uk [online] [cit. 20. 3. 2015] http://www.lse.ac.uk/media@lse/WhosWho/AcademicStaff/margaretScammell.aspx

(2) GOOGLE BOOKS. Consumer Democracy. www.books.google.cz [online] [cit. 20. 3. 2015] http://books.google.cz/books/about/Consumer_Democracy.html?id=q7VEAgAAQBAJ&redir_esc=y

(3) LSE RESEARCH. Scammell Margaret. www.eprints.lse.ac.uk [online] [cit. 20. 3. 2015] http://eprints.lse.ac.uk/view/lseauthor/Scammell,_Margaret.html

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Scammell Margaret. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/scammell-margaret