Segmentace

Karel Komínek

Segmentace je rozdělení různorodého volebního trhu do skupin. Skupiny mají určité společné charakteristiky a reagují na politickou nabídku homogenněji než celý trh. Na segmentaci navazuje targeting a positioning.

Segmentace umožňuje jasně oslovit skupiny s nabídkou, která je pro ně zajímavá. U voličů tak narůstá spokojenost.

Segmentace zefektivňuje komunikaci se skupinami. Rozdělení voličů do skupin a znalost jejich charakteristik umožňuje komunikovat se skupinami prostřednictvím komunikačních kanálů, které používají.

Segmentace umožňuje efektivní nakládání s finančními prostředky. Děje se tak, protože komunikace probíhá adresně, podle priorit skupin a kanály, které jsou daným skupinám voličů blízké.

Segmentace není možná bez průzkumu trhu. Ten umožňuje identifikaci potřeb a priorit voliče. Podle výsledků jsou potom voliči rozděleni do homogenních skupin.

 All in all segmentace:

[list type=“arrow“]

  • neštve lidi nabídkami, které je nezajímají
  • zefektivňuje komunikaci
  • šetří peníze
  • a tím vším zvyšuje volební zisk

 [/list]

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Segmentace. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/segmentace