Semiproporční systém

Karel Komínek

Semiproporční systém je v rámci kategorizace volebních systémů některými autory považován za samostatnou kategorii, jež stojí po boku většinových a poměrných volebních systémů.

Shoda mezi jednotlivými autory neexistuje ani na přesném vymezení typů volebních systémů, které jsou jeho součástí. Lze však konstatovat, že volební systémy můžeme rozčlenit podle toho, kolika hlasy volič disponuje k poměru počtu mandátů rozdělovaných ve volebním obvodě a také zda může udělit kandidátovi větší množství hlasů (kumulovat hlasy).1

 

Nutným znakem semiproporčních systémů je volba v rámci vícemandátového volebního obvodu. Většina výše zmíněných technik je však aplikovatelná rovněž v jednomandátových obvodech, jako součást některého z většinových volebních systémů. Specifickým případem jsou ale systémy, využívané jak v jednomandátových, tak i vícemandátových volebních obvodech.2

 

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1), (2) CHYTILEK, Roman. Volební systémy. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2009, s. 30-32.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Semiproporční systém. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/semiproporcni-system