Senátní volby

Karel Komínek

Senátní volby, nebo také volby do Senátu Parlamentu České republiky, jsou volby do horní komory Parlamentu České republiky. První volby do Senátu se uskutečnily v roce 1996. Od této doby se volby konají každé 2 roky a dochází k obměně vždy ⅓ z celkového počtu senátorů. V rámci senátních voleb je Česká republika rozdělena na 81 jednomandátových volebních obvodů. Z každého obvodu je zvolen kandidát a to na základě dvoukolového většinového volebního systému.

Senátní_volební_obvody

Senátorem může být občan ČR, který má právo volit a má nejméně 40 let. Ve volbách mohou voliči vybírat z kandidátů, kteří jsou nezávislí a nebo je navrhly politické strany. Kandidát, který získá v prvním kole více než 50 %, je zvolen senátorem. V případě, kdy žádný z kandidátů tuto hranici nezíská, postupují dva nejúspěšní kandidáti do druhého kola. Ten, kdo získá ve druhém kole více hlasů, se stává vítězem.

V případě, kdy dojde z jakéhokoliv důvodu k zániku mandátu, vyhlásí prezident republiky doplňkové volby ve volebním obvodě, kde byl senátor zvolen. Volby se musí uskutečnit nejdéle do 90-ti dnů od zániku mandátu, avšak nekonají se pokud mandát senátora zanikl rok před koncem původního funkčního období

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: Senátní volby. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/senatni-volby